Waarom virtuele teams vaak falen. 7 lessen uit de praktijk

We maken allemaal meer en meer gebruik van de nieuwste communicatietechnologieën om op afstand met mekaar te kunnen samenwerken. ‘Teams’ worden vaker en vaker ‘Virtuele Teams’. Maar werkt dat wel? Wat is het effect van werken-op-afstand op de resultaten van een team? Lees meer in deze blogpost van The Left Dimension.

4 Inzichten die je Change Management radicaal zullen veranderen

Fokke en Sukke

The Left Dimension heeft een interessante blogpost gepubliceerd met nieuwe inzichten in de veranderingsaanpak bij het invoeren van nieuwe IT-applicaties. Die inzichten zijn:

 • Verandering is niet planbaar: verandering kan niet worden doorgevoerd als een project, met strakke deadlines, budgetten, etc.
 • Meer macht bij de medewerkers: de trend om zich af te zetten tegenover de gevestigde orde, en meer inspraak te eisen, zoals we dat in maatschappelijk context zien, beïnvloedt ook de rol van medewerkers bij verandertrajecten
 • Leren is meer dan training: slechts 10% van wat we leren komt van formele trainingen; waarom blijven we daar dan zo aan vasthouden?
 • Virtuele teams zijn anders: de nieuwe communicatie- en samenwerkingsmiddelen leiden ongemerkt tot meer virtueel teamwerk.; als je daar geen rekening mee houdt, krijg je meer weerstand en minder productiviteit

Als je meer wil weten over bovenstaande inzichten, lees dan de volledige blogpost van The Left Dimension.

Veel leesplezier!

 

Open je ogen voor de verschillende samenwerkingsculturen in je organisatie.

Hoe kan je de cultuurverschillen in je organisatie gebruiken om meer succes te hebben met Office 365?

Elke organisatie die Office 365 invoert kampt met hetzelfde probleem: hoe kan de organisatie maximaal gebruik maken van de verschillende technologieën in Office 365?  De ervaring leert dat één aanpak voor de hele organisatie niet de beste keuze is. Office 365 is een reeks van tools waarmee persoonlijke productiviteit en de samenwerking in teams kan worden verbeterd. Maar omwille van de grote cultuurverschillen in diverse onderdelen van de organisatie, varieert het succes van Office 365 ook zeer in de verschillend afdelingen, teams, etc.

Als je geen rekening houdt met de culturele verschillen doorheen je organisatie, zal de invoering van Office 365 minder succesvol zijn dan verwacht.

IT-ers zijn goed in het identificeren van functionele behoeften, maar schieten tekort in het zichtbaar maken van de cultuurgebaseerde samenwerkingsbehoeften. Daarom is dit jouw uitdaging: hoe kan je de verschillende samenwerkingsculturen die de effectiviteit van samenwerking in teams beïnvloeden, onderkennen in jouw organisatie ?

The Left Dimension

Spikes en Amazo hebben onder de naam ‘The Left Dimension’ gezamenlijk een enquête ontwikkeld om de samenwerkingsculturen in een organisatie in kaart te brengen. Die enquête onderzoekt de huidige situatie in je organisatie met betrekking tot 4 aspecten van je organisatiemodel:

 • Organisatiestructuur,
 • Managementstijl,
 • Samenwerkingscultuur, en
 • Veranderingscultuur.

De vragen in de enquête zijn gebaseerd op 2 referentiemodellen die algemeen aanvaard zijn door de organisatiedeskundigen: ‘The Competing Values Framework’ van Robert Quinn en ‘The Collaboration Breakthrough’ van Amy A. Pearl, Stephanie D. Phibbs en Diana Roesch.

De ‘The Left Dimension Culture Survey’ haalt het wollige uit ‘Cultuur’.

 

quinn

Het ‘Competing Values Framework’ van R. Quinn

De ‘The Left Dimension Culture Survey’ maakt je bewust van de verborgen culturele verschillen in je organisatie, en de wijze waarop mensen communiceren en samenwerken. Door de enquête te laten invullen in zoveel mogelijk delen van je organisatie als mogelijk, ontstaat een gevarieerd beeld van culturele patronen: de enquête identificeert immers de belangrijkste verschillen tussen bepaalde departementen en business units, en de organisatie in zijn geheel. Die verschillen kunnen dan worden gebruikt om een aangepaste aanpak toe te passen bij het invoeren van Office 365.

 

 

Wie de ‘The Left Dimension Culture Survey’ laat uitvoeren, krijgt volgend resultaat:

 • Een communicatietemplate en advies om de enquête aan te kondigen bij de deelnemende stakeholders
 • Het verzenden en verwerken van de enquête in 4 hoofdstukken (Organisatiestructuur en managementstijl, samenwerkingscultuur, betrokken persona’s, technologisch mogelijkheden en beperkingen)
 • Een rapport waarin de culturele karakteristieken van de deelnemende departementen en business units worden getoond, met aanbevelingen voor de roll-out van Office 365.

 

voorbeeld

Voorbeeld van verschillen tussen een bepaald departement en de totale organisatie

 

Voor wie is de ‘The Left Dimension Culture Survey’ bedoeld?

 • Voor elke CEO die de culturele verschillen in zijn of haar organisatie wil kennen (zeker na een fusie of acquisitie)
 • Voor elke CIO die de Return on Investment van zijn Office 365-investering wil verhogen
 • Voor elke Change Manager die een innovatieve aanpak wil invoeren in zijn of haar project
 • Voor HR Managers die zeker willen zijn dat hun medewerkers tevreden zijn met de aangeboden hulpmiddelen.

Op basis van het resultaat ven de The Left Dimension Culture Survey kan voor jouw organisatie een aangepast Office 365 roll-out plan worden opgesteld.

 

The Left Dimension is een initiatief van

 • Spikes, een leverancier van Digitale Samenwerkingsculturen, en
 • Amazo, Organizational Development Coaches

Voor meer informatie over Spikes en The Left Dimension Culture Survey en onze andere producten en diensten: bel +32 3 451 94 90, bezoek http://www.spikes.be of mail naar info@spikes.be .

Voor meer informatie over Amazo en organisatie-ontwikkelingsdiensten bel +32 475 70 45 29 of bezoek http://www.amazo.be .

%d bloggers like this: